Locking Drawback - Brandenburg Concert Iii Allegro

De får tuffa till sig

När jag ser mina barn gå till skolan så känns det så oliak beroende på vem det är. En del av dem har skinn på näsan och är inte så känsliga för alla gliringar som kan komma under en skoltermin. Men några av dem är känsligare och funderar på allt. Dem skulle man nästan vilja behålla hemma för att de skulle slippa känna på den tuffa miljö som det faktiskt är i skolan.Men då skulle deras ömma skinn aldrig bytas ut mot ett tuffare och man kan ju inte skydda dem hela livet. Man får guida dem och trösta dem istället.